nasza działalność

Cięcie wodą jest tylko drobną częścią działalności spółki, poniżej przedstawiamy szerszy zakres naszej oferty.

Części zamienne turbin parowych:

– tarcze kierownicze,

– segmenty dyszowe,

– kompletne zawory odcinające,

– kompletne zawory regulacyjne,

– kompletne serwomotory odcinające,

– kompletne serwomotory regulacyjne,

– dyfuzory,

– wrzeciona,

– tuleje labiryntowe,

– tulejki prowadzące

– grzyby,

– grzybki wstępne

– pierścienie uszczelniające,

– uszczelnienia labiryntowe,

– korpusy dławnic,

– śruby kadłubowe i zaworowe,

– łożyska,

– sprzęgła,

– koła i wieńce  zębate,

– krzywki,

– ślimaki i ślimacznice,

 

Remonty:

– remont kompletnego turbozespołu

– remont przekładni hydrokinetycznej

– remont pomp kondensatu

– remont klap zwrotnych

– remont wymienników ciepła,

– remont armatury,

– remont stojaków łożyskowych,

– remont obejm tarcz kierowniczych,

– remont korpusów dławnic,

– remont komór zaworowych,

– remont łożysk turbinowych,

– remont skrzynek dyszowych,

– remont układów regulacji,

– remont układów oleju smarnego i lewarowego,

– remont sprzęgieł wirnikowych,

– ulepszanie węzłów konstrukcyjnych podczas czynności remontowych,

 

Diagnostyka:

– diagnostyki układów regulacji,

– diagnostyki układów oleju smarnego,

– diagnostyki stanu dynamicznego maszyny,

– modernizacji układów pomiarów specjalnych,

 

Modernizacje:

– kompleksowe modernizacje turbozespołów,

– kompleksowe modernizacje przekładni hydrokinetycznych,

– modernizacje układów oleju smarnego,

– modernizacje układów przyspieszonego studzenia,

– modernizacje układów regulacji,

– modernizacje układów obejściowych,

– modernizacje systemów uszczelnień,

– modernizacje układów odwodnieni,

– modernizacje zaworów odcinających i regulacyjnych,

– modernizacje układów oleju lewarowego,

– modernizacje układów odsysania oparów olejowych,

– modernizacje układów klap zwrotnych,

 

Produkcja:

– skraplacze pary z dławnic,

– chłodnice pary dławnicowej,

– pierścienie separacyjne,

– chłodnice oleju smarnego,

– przekładnie,

– zawory parowe i wodne,

– zawory przelewowe oleju smarnego i regulacyjnego,

– serwomotory zaworów regulacyjnych i odcinających

– zasilacze hydrauliczne,

– główne pompy olejowe,

– klapy francuskie,

– siłowniki KOS,

 

– Projektowanie i doradztwo:

– obliczenia układów przepływowych

– obliczenia cieplne

– doradztwo techniczne w zakresie turbin parowych

– obliczenia wytrzymałościowe

– modernizacje

– dokumentacja odtworzeniowa

– analiza pracy turbin wraz z zaleceniami modernizacyjnym

– analiza ekonomiczno-techniczna służąca jako podstawa do SIWZ remontów turbin parowych

– projektowanie układów parowych,

– projektowanie układów wody chłodzącej,

– projektowanie układów olejowych,

– analizy fundamentów

 

Układy regulacji automatycznej

– elektrohydrauliczne układy regulacji turbin

– elektrohydrauliczne układy regulacji przekładni hydrokinetycznych

– systemy automatyki maszynowi

– wizualizacja, akwizycja danych

– systemy ograniczeń ruchowych

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.posteor.com.pl

P.W.P.T. POSTEOR Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4
82-300 Elbląg

P.W.P.T. POSTEOR Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4
82-300 Elbląg

tel. +48 512 086 670
e-mail: waterjet@posteor.com.pl

tel. +48 512 086 670
e-mail: waterjet@posteor.com.pl